UKMF AL ISHLAH

Tiada Yang Kami Inginkan Kecuali Perbaikan

RUMAH KITA

Diceritakan oleh Ibnu Darraj al-Thufaili:
aku sedang berjalan bersama putraku yang  masih kecil. kami berpapasan dengan rombongan pengntar jenazah. tapat di belakang kernda, kami meihat seorang wanita mengangis seraya berkta:
      " Kami sekarang tengah membawamu ke sebuah rumah yang lantainya becek, tak beralas, gelap gulita, tiada punya ruang tamu, tidak tersaji kue, dan tidak ada air nya"
      " Ayah mereka pasti sedang membawa jenazah itu ke rumah kita," kata puteraku denganpolos.
( Sumber: Kitab al-Aghani oleh Abdul Farj al-ashfahani)